Оферта

ПУБЛІЧНА ОФЕРТА ТА УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ ВЕБ-САЙТУ

 

Преамбула

Перед переглядом Веб-сайту та замовлення послуг ознайомтеся з цією Публічною офертою та Умовами використання веб-сайту (надалі – «Публічна оферта», «Договір»).

Звертаємо Вашу увагу на те, що проставлення символу «галочка» означає, що Ви ознайомлені та згідні з умовами використання веб-сайту  https://a-academy.com.ua (надалі – «Веб-сайт») та умовами надання послуг організатором (надалі – «Власник», «Адміністрація», «Академія», «Академія творчої індустрії»), а також є акцептом Вами цієї Публічної оферти. Проставлення символу «галочка», а також використання в будь-якому вигляді Веб-сайту є Вашою беззаперечною згодою з усіма положеннями та умовами цієї Публічної оферти та прирівнюється до підпису договору обома сторонами. Ця Публічна оферта є обов’язковою для виконання сторонами. Адміністрація Веб-сайту залишає за собою право змінювати Правила Веб-сайту без попереднього повідомлення. У випадку Вашої незгоди з умовами цього публічної оферти ви зобов’язані утриматись від подальшого використання Веб-сайту.

Власник (Адміністрація) Веб-сайту надає Вам доступ до матеріалів Веб-сайту. Вміст Веб-сайту захищається чинним законодавством України. Адміністрація (Власник) Веб-сайту не несе відповідальність за вміст зовнішніх ресурсів, посилання на які розміщені на Веб-сайті. Ви можете завантажувати матеріали Веб-сайту для особистого некомерційного використання. Вносити зміни, поширювати їх або торгувати ними без письмової згоди Власника заборонено.

 

 1. Загальні положення.

1.1.     Ця Публічна оферта, відповідно до положень статей ст. 633, ст. 641 Цивільного кодексу України, є публічним договором (офертою), яка визначає умови використання Користувачами (Замовниками) матеріалів і сервісу Веб-сайту, а також замовлення, оплати, надання послуг Адміністрацією. Умови цієї Публічної оферти є однаковими для всіх Користувачів (Замовників). Оскільки цей документ є публічним договором (офертою), то отримуючи доступ до матеріалів Веб-сайту, оформлення замовлення, здійснення оплати Користувач (Замовник, Клієнт) вважається стороною цієї Публічної оферти.

1.2.     Терміни згадані у цій Публічний оферті застосовуються у наступному значенні:

1.2.1.     Користувач – будь-яка особа, яка перейшла на Веб-сайт і знаходиться на ньому, використовуючи його властивості для ознайомлення з контентом, розміщеним на Веб-сайті, а також є суб’єктом персональних даних (тобто особа, персональні дані якої обробляються).

1.2.2.     Замовник – фізична або юридична особа, яка здійснила замовлення послуг Академії через Веб-сайт або будь-який інший телекомунікаційний спосіб (електронною поштою, телефоном, через модулі (чати) інтегровані на Веб-сайті тощо).

1.2.3.     Календарний день – це день, який має порядковий номер у календарному місяці, і включає робочі дні, вихідні (суботи та неділі), а також святкові дні встановлені чинним законодавством України.

1.2.4.     Робочий день – означає будь-який день тижня, згідно з графіком роботи: Академії – для обробки замовлень, комунікації із Користувачами (Замовниками) та надання послуг, Адміністрації – для всіх інших питань.

1.2.5.     Файли cookie – невеликі фрагменти даних, відправлених веб-сервером та які розміщуються для тимчасового зберігання на жорсткому дискові комп’ютера або у мобільному пристрої Користувача.

1.2.6.     Сторони Публічної оферти – Користувач (Замовник), згадується у тексті як «Ви», та Адміністрація (Власник, Академія, Адміністрація, Академія творчої індустрії).

1.2.8.     Третя особа – будь-яка особа, за винятком суб’єкта персональних даних (Користувача, Замовника), володільця чи розпорядника персональних даних (Адміністрація) та Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, якій володільцем чи розпорядником персональних даних здійснюється передача персональних даних.

1.2.8. Виконавець – суб’єкт господарювання або фізична особа, яку залучила Адміністрація для надання послуг Замовникам з проведення масових заходів, в тому числі, але не виключно – проведення доповідей для вебінарів, лекцій, семінарів тощо.

1.2.9.  Всі інші терміни застосовуються у значені наведених у чинному законодавстві України.

1.3. Академія творчої індустрії надає платні послуги з організації та проведення масових заходів (онлайн та/або офлайн) (надалі – «Послуги»), згідно з чинним переліком Послуг та їх цін, викладених на Веб-сайті. Послуги надаються за адресами: Україна, м. Київ, вул. Дорогожицька, б. 8., Україна, м. Київ, вул. Василенко, б. 7, Киевская обл., пгт. Глеваха, ул. Предпринимательская, 10.

1.4.     Користувач (Замовник) погоджується з цією Публічною офертою загалом і без застережень під час оформлення замовлення, оплати Послуг. Оформлюючи замовлення на Веб-сайті Користувач (Замовник) зобов’язується надати достовірну та точну інформацію про себе і свої контактні дані для виконання Адміністрацією своїх зобов’язань перед Користувачем (Замовником) і надання йому Послуг. Адміністрація зобов’язується дотримуватися чинного законодавства України про персональні дані. Адміністрація Веб-сайту може використовувати отриманні дані в маркетингових цілях.

Адміністрація збирає персональні дані в порядку та для цілей вказаних у Політиці конфіденційності.

1.5.     Користувач (Замовник) погоджується з тим, що всі умови Договору йому зрозумілі та він приймає їх повністю і беззастережно.

1.6.     Приймаючи умови цієї Публічної оферти, Ви підтверджуєте свою правоздатність та дієздатність, приймаєте на себе зобов’язання, що виникають в результаті використання Веб-сайту, замовлення, надання, оплати тощо Послуг і укладенням цього Договору.

 

 1. Порядок оформлення замовлень, надання Послуг, ціни та розрахунки.

3.1.     Замовлення Послуг:

3.1.1.     Користувач (Замовник) може оформити замовлення Послуг:

— самостійно, натиснувши «ОПЛАТА ЗАХОДУ» на Веб-сайті, після такої оплати Користувачу необхідно зателефонувати за номером, вказаному на Веб-сайті для підтвердження оплати та своєї броні;

— шляхом заповнення форми «Реєстрація» на Веб-сайті. Після заповнення вказаної форми, представник Академії протягом робочого дня зв’яжеться із Замовником для підтвердження бронювання та надішле повідомлення із реквізитами для оплати заходу Замовником за допомогою месенджерів або на електрону адресу Замовника. Замовник зобов’язаний протягом наступних 3 (трьох) годин оплатити вартість заходу, в протилежному випадку бронювання за ним не зберігається.

3.1.2.     При оформлені замовлення Користувач (Замовник) має обов’язково зазначати:

 • своє Ім’я;
 • актуальні контактний телефон та електронну адресу.

За бажанням Користувач може зазначити своє прізвище, сферу своєї діяльності та джерело з якого він дізнався про Академію творчої індустрії.

3.1.3.     Якщо для узгодження та підтвердження замовлення представникам Академії творчої індустрії не вдається встановити зв’язок із Замовником з вини останнього (зазначення некоректної електронної пошти або телефону; відсутній зв’язок із абонентом; ігнорування телефонних дзвінків, sms-повідомлень, електронних повідомлень, залишених на автовідповідач повідомлень тощо без пояснення причин) протягом 2 (двох) робочих днів Академії – Послуга вважається не замовленою.

3.1.4.     Дата та час надання Послуги вважається зарезервованою за відповідним Замовником виключно після отримання офіційного підтвердження від Академії творчої індустрії та його отримання Замовником.

3.2.     Місце надання Послуг: Україна, м. Київ, вул. Дорогожицька, б. 8., Україна, м. Київ, вул. Василенко, б. 7, Киевская обл., пгт. Глеваха, ул. Предпринимательская, 10.

3.3. У разі пошкодження (знищення) майна Адміністрації з вини Замовника, представниками Академії засвідчується факт пошкодження (знищення) майна та оформлюється Акт, на підставі якого винна особа зобов’язана відшкодувати заподіяну шкоду Академії у повному обсязі та у строк, зазначеного в Акті.

3.4.     Ціни на Послуги на Веб-сайті вказані у в національній валюті України – гривні, з урахуванням ПДВ.

3.5.     Оплата Послуг здійснюється включно у національній валюті України.

3.6.     Замовник має право відмовитись від Послуги шляхом повідомлення Академії творчої індустрії будь-яким телекомунікаційним засобом зв’язку (електронною поштою, телефоном тощо) до її фактичного надання. При надісланні електронного повідомлення під темою «Відмова від Послуг (ПІБ)» в якому зазначається:

 • перелік Послуг від яких відмовляється Замовник;
 • дату та час їх надання;
 • контактні дані для зворотнього зв’язку.

3.7.     У разі, якщо Замовник відмовляється від оплаченої (повністю або частково) Послуги (кошти за придбанні квитки на театральні вистави не повертаються, лише у разі відміни вистави) Адміністрація повертає йому суму сплачених коштів виключно на підставі отриманої від Замовника письмового оригіналу заяви у довільній формі засвідченої власним підписом до Адміністрації, яка обов’язково має містити:

 • повне Прізвище, Ім’я та по батькові Замовника;
 • контактний телефон;
 • поштова адреса;
 • перелік Послуг від яких відмовляється Замовник та їх вартість (у разі відмови від будь-якої конкретної Послуги із всього переліку замовлених та сплачених Вами одним платежем Послуг);
 • спосіб повернення коштів (готівкою або безготівковим переказом із зазначенням банківських реквізитів для зарахування коштів);
 • дата та підпис.

Крім того, Замовник зобов’язаний надати засвідчені, в установленому чинним законодавством України порядку, копії паспорта громадянина України (у формі книжечки або ID-карти (із наданням додатку до нього) та реєстраційного номеру облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер).

3.7.1.     Дана заява може бути надіслана поштою на адресу: info@a-academy.com.ua

3.7.2.     Повернення грошових коштів здійснюється протягом 3 (трьох) робочий днів виключно з моменту отримання зазначеної у п. 3.7. заяви і доданих до неї засвідчених, в установленому чинним законодавством України порядку, копій паспорта громадянина України (у формі книжечки або ID-карти (із наданням додатку до нього) та реєстраційного номеру облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер).

 

 1. Обмеження відповідальності Адміністрації

4.1.     Адміністрація (Власник) не несе жодної відповідальності за будь-які помилки (в т.ч. друкарські) та неточності, які можуть бути виявлені в матеріалах, що містяться на цьому Веб-сайті. Адміністрація докладає всіх необхідних зусиль, щоб забезпечити точність і достовірність розміщеної на Веб-сайті інформації. Вся інформація та матеріали надаються на умовах «як є», без будь-яких гарантій, як явних, так і непрямих.

4.2.     Адміністрація не несе жодної відповідальності за висловлювання і думки Користувачів (Замовників), залишені на Веб-сайті в якості коментарів або оглядів.

4.3.     Адміністрація не несе відповідальність за можливі протиправні дії Користувача щодо третіх осіб або дії третіх осіб щодо Користувача.

4.4.     Адміністрація не несе відповідальності за шкоду, збитки або витрати (реальні або можливі), що виникли в зв’язку з цим Веб-сайтом, його використанням або неможливістю використання.

4.5.     З метою вищезазначеного Адміністрація (Власник) залишає за собою право видаляти розміщену на Веб-сайті інформацію та робити технічні і юридичні заходи для припинення доступу до Веб-сайту Користувачів, що створюють проблеми у використанні Веб-сайту іншими Користувачами, Користувачів у разі будь-яких недобросовісних зловживань з їх боку при замовленні Послуг, що не мають на меті їх отримання, або Користувачів, які порушують вимоги цього Договору. При цьому таке блокування відбувається на розсуд Адміністрації без наступного повідомлення таких Користувачів.

4.6.     Адміністрація (Власник) Веб-сайту не несе відповідальності за:

4.6.1.     Затримки або збої в процесі здійснення будь-яких операцій на Веб-сайті, що виникли внаслідок непереборної сили, а також будь-якого випадку негараздів у телекомунікаційних, комп’ютерних, електричних та інших суміжних системах.

4.6.2.     Дії систем переказів, банків, платіжних систем і за затримки, пов’язані з їх роботою.

4.6.3.     Належне функціонування Веб-сайту, якщо Користувач не має необхідних технічних засобів для його використання, а також не несе жодних зобов’язань щодо забезпечення Користувачів такими засобами.

 

 1. Матеріали сайту

5.1. Всі матеріали, що опубліковані на Сайті, призначені для особистого некомерційного використання користувачами. Такі матеріали, що розміщені на Сайті, включаючи, але не обмежуючись: інформаційні матеріали, графічні зображення, фотографії, аудіовізуальні твори, музичні твори в цілому та/або окремі їх елементи (надалі «матеріали» та/або «контент») захищені авторськими правами та знаходяться у володінні чи користуванні Адміністрації або третьої сторони, яка є постачальником контенту або якій Адміністрація відчужила майнові права інтелектуальної власності.

5.2. Всі матеріали Сайту захищенні авторськими правами у відповідності до чинного законодавства України та міжнародних угод і договорів.

Користувачі/відвідувачі Сайту не мають права змінювати, публікувати, передавати або відчужувати права на контент Сайту в будь – якій особі, або будь — яким чином приймати участь у такому відчужені або передачі прав на контент Сайту, відтворювати (окрім способів, які вказані в п. 5.4. цих Правил), створювати нові твори, на основі тих, що розміщені на             Веб-сайті, в будь — який спосіб поширювати, виконувати, або будь — яким іншим чином використовувати контент Веб-сайту в цілому або частково.

5.3. Комерційні (фірмові) найменування, торговельні марки, інші об’єкти інтелектуальної власності Компанії або третіх осіб, які розміщені на Сайті, захищені авторськими правами. Жодне положення, зазначене в цих Правилах, не може тлумачитися як надання опосередковано, за замовчуванням або іншим шляхом будь-якої ліцензії або права на використання торговельної марки, прав на дизайн або авторських прав Компанії або третіх осіб.

5.4. Ви можете скопіювати вміст Сайту, інші компоненти та елементи, що відображаються на Сайті, тільки для особистого використання, за умови дотримання всіх авторських прав та інших повідомлень, що містяться в ньому. Копіювання чи зберігання будь-якого контенту для відмінних від особистого використання суворо забороняється без попередньої письмової згоди Компанії.

При цитуванні або іншому використанні матеріалів, що опубліковані у цьому виданні, посилання на Сайт є обов’язковим.

5.5. Засобам масової інформації в мережі Інтернет, мобільним додаткам або іншим ресурсам, до яких є доступ користувачів через мережу Інтернет, дозволяється безкоштовно використовувати інформаційні матеріали, розміщені на Сайті, за умови відкритого гіперпосилання та згадки першоджерела не нижче першого абзацу.

Використання матеріалів Сайту в комерційних цілях дозволяється лише на платній основі та лише за письмової згоди Компанії.

Під використанням матеріалів мається на увазі будь-яке відтворення, републікація, поширення, переробка, переклад, включення його частин до інших творів, створення скріншотів Сайту та інші способи, передбачені Законом України «Про авторське право і суміжні права».

Компанія надає письмовий дозвіл на використання своїх матеріалів третім особам на свій розсуд на підставі звернення, направленого в електронній формі на info@a-academy.com.ua, із обов’язковим зазначенням зворотної поштової адреси. Компанія залишає за собою право в процесі розгляду звернення вимагати від третіх осіб будь-яку додаткову інформацію, необхідну для прийняття рішення про видачу письмового дозволу. Використання матеріалів Компанії можливе тільки після отримання третьою особою відповідного письмового дозволу.

 

 1. Форс-мажорні обставини

6.1.     Сторони звільняються від відповідальності за повне чи часткове невиконання або неналежне виконання зобов’язань, передбачених цим Договором, якщо воно сталося внаслідок дії форс-мажорних обставин.

6.2.     Під форс-мажорними обставинами в цьому Договорі слід розуміти будь-які обставини зовнішнього щодо сторін характеру, що виникли без вини сторін, поза їх волею або всупереч волі чи бажанню Сторін, і які не можна було ні передбачити, ні уникнути, включаючи стихійні явища природного характеру (землетруси, повені, урагани, руйнування в результаті блискавки тощо), лиха техногенного та антропогенного походження (вибухи, пожежі, вихід з ладу машин, обладнання тощо), обставини суспільного життя (воєнні дії, громадські хвилювання, епідемії, пандемії, карантин, страйки, бойкоти тощо), а також видання актів органів державної влади чи місцевого самоврядування, інші законі або незаконні заборонні заходи названих органів, які унеможливлюють виконання сторонами зобов’язань за цим Договором або перешкоджають такому виконанню тощо.

6.3.     Сторона, що не має можливості належним чином виконати свої зобов’язання за цим Договором внаслідок дії форс-мажорних обставин, повинна письмово повідомити іншу сторону про існуючі перешкоди та їх вплив на виконання зобов’язань за цим Договором протягом 5 (п’яти) календарних днів з моменту їх настання (припинення). Несвоєчасне повідомлення про форс-мажорні обставини позбавляє відповідну Сторону права посилатись на такі обставини, як на обставини, що звільняють від відповідальності.

6.4.     Офіційним підтвердженням факту виникнення обставин форс-мажору є документ, виданий Торгово-промисловою Палатою України або іншим уповноваженим (компетентним) органом. Зазначене положення не поширюється на загальновідомі факти (опубліковані в ЗМІ).

 

 1. Прикінцеві положення

7.1.     Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов’язані із ним, у тому числі пов’язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регламентуються цим Договором та відповідними нормами чинного в Україні законодавства, а також застосовними до таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

7.2.     Повідомлення, передбачені цим Договором, здійснюються Сторонами в письмовій формі, телефоном, факсом, електронною поштою. Повідомлення про відмову від Договору та/або про відмову від замовлення Послуг здійснюється виключно в письмовій формі у спосіб, який дає можливість ідентифікувати дату здійснення такого повідомлення, його зміст та дату отримання такого повідомлення іншою Стороною.

7.3.     З усіх питань, щодо прав інтелектуальної власності, а також з іншими питаннями та пропозиціями Вам необхідно звернутись до Адміністрації Веб-сайту за електронною адресою: info@a-academy.com.ua.

7.4.     Адміністрація Веб-сайту має право в будь-який час в односторонньому поряду змінювати умови цієї Публічної оферти. Нова або змінена Публічна оферта стає дійсною після розміщення її на Веб-сайті. За незгоди Користувача (Замовника) з внесеними змінами він зобов’язаний відмовитися від доступу до Веб-сайту, припинити використання матеріалів і сервісів Веб-сайту. Продовжуючи використовувати Веб-сайт Користувач (Замовник) підтверджує згоду з новими умовами Публічної оферти у тій редакції, яка чинна на момент використання Веб-сайту.

7.5.     Ця Публічна оферта складена українською мовою. У разі здійснення автоматичного перекладу цієї Публічної оферти на інші мови, у разі виникнення будь-яких розбіжностей з приводу тлумачення її умов тощо — юридичну силу матиме оригінальний текст українською мовою, викладений на Веб-сайті.

7.6. Скористатись Послугами, які пропонує Адміністрація на Веб-сайті, можуть особи, що досягли повноліття (старше 18 років) і мають дійсну адресу електронної пошти та є резидентами України. Якщо Ви не досягли повноліття, для користування послугами компанії, що розміщені на Сайті необхідно отримати попередній дозвіл батьків або опікунів.

7.7. Адміністрація, може, на свій власний розсуд, призупинити доступ користувача до всього Сайту або його частини з будь-якої причини, включаючи, але не обмежуючись, порушення або невиконання цих Правил.

7.8. У тій мірі, в якій це дозволено законодавством, Адміністрація і пов’язані з ними особи, директори, відповідальні керівники, співробітники, агенти, підрядники, наступники або довірені особи не несуть відповідальність за будь-який збиток, що випливає прямо або побічно з використання даного Веб-сайту або якого — або іншого сайту, пов’язаного з даним веб-сайтом. Ні за яких обставин відповідальність за наслідки, які прямо або побічно спричинило за собою використання інформації, розміщеної на цьому Веб-сайті, не може покладатися на Адміністрацію і бути підставою для їх судового переслідування.

7.9. Адміністрація не несе відповідальність за дії підрядників (лекторів, запрошених осіб тощо ), за інформацію та матеріали, які надають такі підрядники, їх поведінку, в тому числі ганебну або принизливу.

Замовник погоджується, що будь-який позов, пов’язаний з Послугами, повинен бути пред’явлений виключно до Виконавця Послуги.

Scroll Up
X

Оберіть, будь ласка, мову